Yücel Çelik Kapı

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standartlarının gereklerini yerine getirecek seviyeye getirilmesi ve sürdürülebilir bir iyileştirme politikası izlenmesi,

Toplam kalite yönetimi esas alınarak takım çalışması ile misyonumuzdaki hedeflere ulaşılması,

Üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve üretimin veriminin zirveye erişebilmesi için sorun önleyici sistemin kurulması,

“Üretimde optimum kalite” felsefesi çerçevesinde hataların minimize edilmesi,

Yenilikçi ve modern yaklaşım ile ürünlerin her coğrafyaya uyum sağlayabilmesi,

İş güvenliği çerçevesinde takım arkadaşlarımızın iş kazalarından korunması için tehlike ve risk analizleri yapılarak maksimum iş güvenliği önlemlerinin alınması,

Çevreye ve insana saygı çerçevesinde doğal ekolojik varlığın sürdürülebilmesi için dünya standartlarına uygun hammaddenin işlenmesi.


Yeni Ürünler